Meksiko upoznati s djevojkom

Meksiko — kolijevka najstarija i najrazvijenija civilizacija u Americi Narod, stup za koji su se koristili rituale i tradiciju Mjesto gdje se susreću antike i suvremenost, gdje se tradicija se stalno mijenjaju. Milijuni ljudi, jezici i dijalekti, a jedan glas — glas Meksika Saznali smo priču nekih meksikanaca, sudbinu, koju mi, kao država, morao bi imati lice budućnosti, ali joj korijeni sežu duboko u prošlost