Prosječna dob zakonodavac države na nacionalnoj razini, ali koji nije bio u pritvoru u tim prisilne organima za okupirale post.

Najmlađi je bio izabran, pa čak i najviši je ostao sam.

Zadovoljiti većinu mladih zastupnici države u zemlji, da se, koliko možemo suditi

ISPRAVAK: Ovaj post je obnovljeno, da bi odražavala činjenicu da je djed, a ne njegov otac, je senator savezne države, a ranije je predstavnik države

About